JURNALISTIK
CLICK TO SCROLL

PROGRAM KERJA

VIDEOGRAFI

Videografi merupakan program yang berfokus dalam penyajian pengetahuan mengenai geologi salam bentuk video. Sasaran program ini adalah kepada seluruh mahasiswa geologi dan masyarakat umum sebagai bentuk pemerataan informasi geologi.

Waktu: Desember 2023, Februari, dan April 2024, pada minggu kedua.

GEONESIA CAST

Geonesia Cast merupakan program yang membahasa informasi menarik seputar geologi bersama narasumber terpercaya, yang dikemas dalam bentuk audio. Geonesia Cast dikemas dalam bentuk siniar yang dapat didengar oleh pemirsa melalui Instagram, Spotify, dan Apple Podcast, milik PERHIMAGI.

Waktu: November 2023, Januari, dan Maret 2024, pada minggu keempat. 

PERHIMAGZ

PERHIMAGZ atau PERHIMAGI MAGAZINE merupakan program berupa majalah ringan yang dikemas semenarik mungkin dengan bahasa ringan yang mudah dipahami. PERHIMAGZ dipublikasikan melalui media sosial Instagram serta Issue, milik PERHIMAGI.

Waktu: Setiap bulan pada minggu ketiga, selama satu periode masa kepengurusan.

GEMAHIMAGI atau Geologi Magazine Of Perhimagi merupakan program beruoa  majalah tahunan Perhimagi yang memuat informasi geologi yang menarik serta menyampaikan informasi program kerja perhimagi dalam satu periode. Disusun oleh Staff Ahli Jurnalistik subdivisi Majalah serta BPH terkait dan coordinator regional yang menjalankan program kerja yang akan dimuat di Gemahimagi. Gemahimagi dipublikasikan dalam bentuk majalah cetak serta media sosial Instagram dan Issue, milik Perhimagi.

Waktu: April 2024 atau dirilis secara serentak dengan pelaksanaan kegiatan PIT PERHIMAGI 2024.

PROFIL PENGURUS

Makbul Padmanagara

Koordinator Staf Ahli Divisi Jurnalistik

Makbul Padmanagara

Jabatan: Koordinator Staf Ahli Jurnalistik
Institusi: HMG FT-UH

Refly Anjeliko

Staf Ahli Divisi Jurnalistik

Refly Anjeliko

Jabatan: Staf Ahli Divisi Jurnalistik
Institusi: HMTG "BUMI" ITNY

Andini Tama Putri

Staf Ahli Divisi Jurnalistik

Andini Tama Putri

Jabatan: Staf Ahli Divisi Jurnalistik
Institusi: HMTG FT UGM

Yoel Lord Caesar L.

Staf Ahli Divisi Jurnalistik

Yoel Lord Caesar L.

Jabatan: Staf Ahli Divisi Jurnalistik
Institusi: HMGL "AVANINDRA" ITERA

Aida Rafiqah

Staf Ahli Divisi Jurnalistik

Aida Rafiqah

Jabatan: Staf Ahli Divisi Jurnalistik
Institusi: HMGL "AVANINDRA" ITERA

Teguh Aulia Syainur

Staf Ahli Divisi Jurnalistik

Teguh Aulia Syainur

Jabatan: Staf Ahli Divisi Jurnalistik
Institusi: HMG FT-UH

Ghupita Hanum Sundareni

Staf Ahli Divisi Jurnalistik

Ghupita Hanum Sundareni

Jabatan: Staf Ahli Divisi Jurnalistik
Institusi: HMTG FT UGM

Ariel Nathanael Sembiring

Staf Ahli Divisi Jurnalistik

Ariel Nathanal Sembiring

Jabatan: Staf Ahli Divisi Jurnalistik
Institusi: HMGL "PANGEA" UPN "V" YK

Qiyyamul Rielda w. R.

Staf Ahli Divisi Jurnalistik

Qiyyamul Rielda w. R.

Jabatan: Staf ahli Jurnalistik
Institusi: HMTG "PANGEA' UPN "V" YK

Vallent Putri Nusantara

Staf Ahli Divisi Jurnalistik

Vallent Putri Nusantara

Jabatan: Staf ahli Jurnalistik
Institusi: HMTG "PANGEA" UPN "V" YK

Haidar Bintang Bahran

Staf Ahli Divisi Jurnalistik

Haidar Bintang Bahran

Jabatan: Staf Ahli Divisi Jurnalistik
Institusi: HMTG FT UGM

M. Mukhlis Zuhdi

Staf Ahli Divisi Jurnalistik

M. Mukhlis Zuhdi

Jabatan: Staf Ahli Divisi Jurnalistik
Institusi: HMG FT-UH

Juan Vicky Suyata

Staf Ahli Divisi Jurnalistik

Juan Vicky Suyata

Jabatan: Staf Ahli Divisi Jurnalistik
Institusi: HMTG "PANGEA" UPN "V" YK

Muh Yusril Ihsa Saputra

Staf Ahli Divisi Jurnalistik

Muh Yusril Ihsa Saputra

Jabatan: Staf Ahli Divisi Jurnalistik
Institusi: HMG FT-UH

Ghina Farah Mudrikah

Staf Ahli Divisi Jurnalistik

Ghina Farah Mudrikah

Jabatan: Staf Ahli Divisi Jurnalistik
Institusi: HMG FT-UH

Siti Mia Bilmia

Staf Ahli Divisi Jurnalistik

Siti Mia Bilmia

Jabatan: Staf Ahli Divisi Jurnalistik
Institusi: HMTG "PANGEA" UPN "V" YK